Vitale Performer - Topsport Mindset

Mensen worstelen met de verhoogde druk van altijd presteren, hogere verwachtingen, hogere snelheidshandeling, nieuwe uitdagingen. Zowel op het werk als privé. De lat ligt hoog. Van werknemers en managers worden voortdurend topprestaties verwacht en dat gedurende een lange carrière. De fysieke, mentale en emotionele grenzen worden voortdurend afgetast.
In de topsport is dit gewoon. Bij topsport telt elke 100ste van een seconde, een topsport carrière is maar kort waardoor de topsporter in een soort snel kook (sport)pan opereert. Elke fout, elke afwijking van het gestelde doel, wordt direct afgestraft en zorgt voor achterstand.

Topsport Mindset

Om daarmee te kunnen omgaan moet je Volhardend zijn, heb je Veerkracht nodig en moet je Focus houden op het proces en de prestaties. Deze onmisbare eigenschappen een een topsporter; de Topsport Mindset, bepaalt hoe een topsporter omgaat met alle tegenslagen, veranderingen en uitdagingen. Hoe herpak je jezelf in het heetst van de strijd als het even tegenzit en hoe kun je jezelf hierop voorbereiden?
Deze structuur en mindset komt een sporter niet vanzelf aanwaaien. Er wordt een ‘Performance Programma’ samengesteld waarin alle prestatie bepalende factoren of dissonanten, in kaart gebracht worden. Het geeft inzicht in de lichamelijke, mentale en emotionele gesteldheid en er wordt gekeken of de omgeving in dienst staat van de prestaties. Een continue uitgedacht en uitgestippeld programma zorgt voor de juiste Vorming en Conditionering.

Met een Topsport Mindset:
1. Werk je met een duidelijke focus en doel,
2. Werk je planmatig, gestructureerd en gedisciplineerd aan je doel,
3. Implementeer je systematisch trainingsprikkels die je via een uitgestippelde weg sterker maakt, op fysiek, mentaal en emotioneel vlak,
4. Stel je een team op en richt je je omgeving in dat in het teken staat van prestaties,
5. Luister je naar je lichaam,
6. Stippel je een weg uit waarbij alle ‘storingen’(risico’s) in kaart zijn gebracht,
7. Zorg je voor een juiste balans tussen inspanning en ontspanning,
8. Met een Topsport Mindset analyseer en reflecteer je continu
Met een Topsport Mindset blijf je in je kracht staan en kun je de uitdagingen van alle dag aan!

Vitale Performer

Voor een medewerker binnen een bedrijf geldt hetzelfde. Voortdurend presteren, hard werken, hoge druk, zonder dat er oog is voor de fysieke, emotionele en mentale gesteldheid. Er is geen gezonde afwisseling tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als mentaal. Tijd wordt gezocht in minder slapen, minder beweging, minder aandacht voor voeding. Laat staan voor het emotionele wel bevinden. Ontspanning wordt daarbij vaak inspanning door sociaal wenselijk gedrag zoals etentjes, verplichte bezoekjes, etc.

Vitaal Performance Programma

Wij helpen bedrijven en hun medewerkers een balans te vinden tussen hard werken, presteren en gezond en vitaal in het leven te staan. Dat doen wij door de kennis en werkwijze uit de (top)sport te vertalen naar de werkvloer. Samen met medewerkers van een bedrijf maken wij een Vitaal Performance Programma, zodat er een veilige, gezonde werkomgeving ontstaat. Met als resultaat Vitale medewerkers die te allen tijde in hun kracht staan en de veerkracht hebben om de uitdagingen van alle dag aan te kunnen.
De Vitale Performer!

Wat is Vitaliteit

Vitaliteit is de mate waarin iemand zich lichamelijk, mentaal en sociaal emotioneel draagkrachtig en energiek voelt.
Vitaliteit draait om veel meer dan leefstijl en gezondheid en raakt ook onderwerpen als de samenwerking tussen collega’s, balans werk-privé, contact met de leidinggevende en het gevoel zinvol werk te doen. Het draait om alle factoren die beïnvloeden of je met energie en plezier functioneert, zowel in je werk als privé. Er zijn daarom vijf Vitaliteits-onderdelen die ervoor zorgen of iemand in zijn ‘Kracht’ staat en Vitaal is. Dat zijn gelijk de vijf ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden. Zie hieronder een grafische weergave. De vijf knoppen zijn:

✓ Vitaliteit en Lichamelijk
✓ Vitaliteit en Mentaal
✓ Vitaliteit en Emotioneel Sociaal
✓ Privé invloeden
✓ Werk invloeden.

Vitaliteit en bedrijven

Waarom Vitaliteit voor bedrijven

a. Facts en figures onderzoeken (zie sheet in presentatie)
b. Proven effectief
c. Rekenvoorbeeld

Hoe werkt een vitaliteitsprogramma binnen een bedrijf

a. Algemene omschrijving van het proces

Succes factoren; wanneer werkt een Vitaliteitsprogramma binnen bedrijf?

a. (onderzoek en artikel Maureen)

4. Voorbeelden van bedrijven

2

Slide 2

voorbeeld 2

1

Slide 1

voorbeeld 1